ул. „Майстор Алекси Рилец“ 38, 1618 София
office@wecan-group.eu

Защо да бъдеш част от нашия екип?

Във Wecan Group мислим мащабно, съчетавайки чудесна работна атмосфера с професионално отношение към всеки проект. Вярваме, че нещата могат да се случват и работата при нас е ориентирана към резултатите. Имаме отворена и позитивна фирмена култура, в която приносът на всеки служител се оценява. И най-важното – забавляваме се, докато работим на пълни обороти. Стремим се към растеж и си помагаме взаимно в пътя към общите ни високи цели.

 

Принципите, които следваме и правят Wecan Group предпочитан работодател са:

 • Грижата за клиентите е приоритет;
 • Развиваме и опростяваме;
 • Учим и сме любопитни;
 • Наемаме и обучаваме най-добрите;
 • Прилагаме най-високи стандарти;
 • Винаги искаме повече.

Отворени позиции

Код
Позиция
1. Финанси
AFAC

📊Асистент Финанси и Счетоводство

Задължения и отговорности

Отговорности:
Управление и контрол на приходите и разходите.
Изготвяне и представяне на финансови отчети.
Анализ на финансовите отчети и данни с цел идентифициране на възможности за ръст.
Организация и провеждане на финансово планиране на седмична, месечна, тримесечна и годишна база.
Създаване на финансови модели и прогнози.
Контрол на рутинни финансови операции.

Позицията е подходяща за ТЕБ, ако:
Имаш завършено висше образование в сферата на финансите, счетоводството, икономиниката (Практически опит 0-2г. е плюс).
Притежаваш аналитични умения и се наслаждаваш да генерираш хипотези на база цифри.
Умееш да работиш с големи количества данни и финансови инструменти (MS Excel, Power BI и др) или силно искаш да се научиш.
Успяваш системно да реализираш стратегически задачи - чрез планове и приоритети.

Към Обявата
FINA

🌟Финансов Асистент

Задължения и отговорности

Ще участваш активно и практически ще усвоиш тънкостите в следните направления:
Управление и контрол на приходите и разходите.
Изготвяне и представяне на финансови отчети.
Анализ на финансовите отчети и данни с цел идентифициране на възможности за ръст.
Организация и провеждане на финансово планиране на седмична, месечна, тримесечна и годишна база.
Създаване на финансови модели и прогнози.
Контрол на рутинни финансови операции.

Позицията е подходяща за ТЕБ, ако:
Предстои ти да завършиш или наскоро завърши висшето си образование в сферата на финансите, счетоводството, икономиниката. (Практически опит 0-2г. в сферата е плюс).
Притежаваш аналитични умения и се наслаждаваш да генерираш хипотези на база цифри.
Умееш да работиш с финансови инструменти (MS Excel, Power BI и др) или имаш огромното желание да се научиш.

Към Обявата
FPAS

📈Finance Planning & Analysis (FP&A) Specialist

Задължения и отговорности

Preparation and delivery of comprehensive financial reports.
Development of financial models and forecasts.
Analysis of financial reports and data to identify growth opportunities.
Coordination and execution of financial planning initiatives on weekly, monthly, quarterly, and annual cycles.
Management of income and expenditure streams
Supervision of routine financial transactions and operations.

Recently graduated or you’re graduating soon with good understanding of Finance, Accounting, Economics or related field (Any practical experience (0-2 years) being a strong plus)
Possess strong analytical skills and enjoy generating hypotheses based on numbers
Systematically perform strategic tasks through plans and priorities.
Are skilled at working with large amounts of data and financial tools (MS Excel, Power BI, etc.)

Към Обявата
JFA

📈Junior Financial Analyst

Задължения и отговорности

What You'll Be Doing:
Actively participating in the development of financial models and forecasts to fuel our international expansion and strategic initiatives;
Involving in regular financial reporting (PnL, Cashflow & Balance) and operational metrics tracking to identify trends and opportunities for growth;
Collaborating with top and department managers by providing actionable financial insights through comparative analyses and hypothesis testing;
Attending strategic meetings, contributing to the development and execution of strategies;
Involving in Revenue and Expense Planning on a daily, monthly, and quarterly basis;
Organizing and monitoring routine financial operations - ensuring accurate and timely recording of all transactions, monitoring receivables and payables, etc.;
Organizing and moderating weekly financial planning sessions with company’s managers.

If you have:
Recently graduated (in the last 1-3 years) with solid understanding of Financial Analysis, Reporting, Forecasting, Statistics, Economics, with any practical experience (0-2 years) being a strong plus.
Strong analytical skills with ability to interpret financial data and derive actionable insights;
Excellent attention to detail, ensuring accuracy and consistency in your work.

Към Обявата
FA

📊 Financial Analyst

Задължения и отговорности

What You Will Do:
Conduct regular financial reporting and operational metrics tracking to identify trends and provide actionable recommendations;
Develop comprehensive financial models and forecasts to support our international growth and strategic initiatives;
Provide data-driven insights through comparative analyses and hypothesis testing;
Manage invoicing and receivables to ensure prompt payments to suppliers;
Monitor and optimize expenses to ensure they are managed efficiently
Develop and oversee plans to acquire cost-effective production materials.

What We Are Looking For:
Minimum 1-2 years of experience in financial analysis, reporting, forecasting, or a related field (e.g., Statistics, Marketing Analytics, Accounting, Economics);
Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics, or a similar field;
Strong analytical mindset with the ability to interpret complex financial data and derive insights;
Exceptional attention to detail, ensuring consistent and accurate work.

Към Обявата
2. Маркетинг
DMMR

🚀Growth Marketing Manager

Задължения и отговорности

 • Improving our marketing and sales funnels, aiming for better automation, increased conversions, and a refined user experience.
 • Examining our processes to identify areas where automation can enhance speed and efficiency.
 • Creating top-notch landing pages that show what our funnels are about and making sure they work well together.
 • Implementing and optimizing lead generation funnels using chatbots, push notifications, emails, CRM, and other tools to enhance customer interactions and boost sales.
 • Managing budgets and campaigns across all digital channels to drive strong return on investment.
 • Having the freedom to build a team from А, coordinating freelancers, in-house experts, agencies, designers and programmers to manage all marketing channels.

 • You have experience in at least one area of digital marketing, with a preference for expertise in managing campaigns for international markets.
 • You possess analytical skills, love numbers, understand what affects conversion, and know how to increase it.
 • You systematically perform strategic tasks through plans and priorities.
 • You are proficient in English at a B2 level or higher.
 • Experience with working and/or building end-to-end analytics will be a plus.

Към Обявата
GPSC

🎯Global Partnerships & Sales Coordinator 

Задължения и отговорности

What You'll Be Doing:
Conducting market research to identify potential partners; evaluating and rating the potential of the stores;
Preparing partnership proposals (offers) and establishing contact; negotiating, and finalizing agreements;
Assisting in strategies development including audience analysis, online merchandising, product and service offerings to enhance sales performance;
Maintaining detailed records of all partnership activities and systematically analyzing their results to evaluate effectiveness and provide actionable insights for future development.

If you:
Have bachelor's degree in Marketing, Sales, Communications, Business Development, Entrepreneurship or related fields. Any practical experience is a plus;
Have proficiency in English (B2 or higher) with any other language being an advantage;
Are known as a data wizard, effortlessly spotting hidden opportunities and trends within the numbers;
Enjoy initiating conversations, building new connections, and consistently seeking win-win solutions

You’re the one we’ve been waiting for! 🎯

Advantages would be if you:
Are always eager to delve into new challenges, learn extensively, and embrace variety of tasks with enthusiasm;
Have some experience/knowledge or strong interest in Affiliate marketing, Partnership development, Influencer marketing, E-commerce collaborations, etc.

Към Обявата
SS

🚀SEO Specialist

Задължения и отговорности

Developing and implementing effective SEO strategies tailored to each of our target markets
Conducting thorough keyword research and competitor analysis
Optimizing website content, landing pages, and overall site architecture
Collaborating with our creative team to create engaging, SEO-friendly content
Monitoring and analyzing SEO performance, providing regular reports and actionable insights
Staying up-to-date with the latest SEO best practices and industry trends

Към Обявата
PPC

💻PPC Специалист

Задължения и отговорности

 • Участваш е създаването на успешни маркетинг стратегии за платено търсене по всичките ни проекти в чужбина;
 • Идентифицираш ключови думи, по които да се създават PPC стратегии и семантични ядра за SEO;
 • Определяш и таргетираш аудитории;
 • Създаваш рекламни кампании в Google Search, Shopping, Display, YouTube и т.н.;
 • Следиш и оптимизираш представянето на рекламите;
 • Управляваш бюджетите, следиш KPI и изготвяш отчети.

Работата е подходяща за кандидати, които вече имат солиден опит с платена реклама в Google Ads и/или други рекламни платформи за платен трафик.

Към Обявата
3. Търговски отдел
OSS

📈Online Sales Growth Specialist for Е-commerce

Задължения и отговорности

Managing customer inquiries and transforming them into sales via multiple communication channels, including phone, chat, and email
Developing and optimizing sales scripts to improve our customer experience and increase conversions
Optimizing and updating website content, including texts and pricing, to ensure optimal sales performance.
Identifying opportunities to improve customer experience and implementing strategies to enhance customer satisfaction and drive sales
Developing and maintaining high standards for customer service and ensuring that these standards are consistently met by the team

Към Обявата

Не откриваш правилната позиция?

Контакти