Семейството на Векан Груп ООД е повече от екип – ние сме приятели.