ул. „Майстор Алекси Рилец“ 38, 1618 София
office@wecan-group.eu

Успешно внедрена първа версия на...

С гордост и радост искаме да ви споделим, че успешно внедрихме Организираща схема (Оргсхема) в нашата компания! Може да видите снимки от първата нейна версия, поставена в нашия офис, както и кадри от общата среща на основната част…

Виж повече